Wilsbeschikking euthanasie

De aanvraag moet volgens de wet schriftelijk gebeuren en moet door de aanvrager zelf opgesteld, ondertekend en gedateerd worden. Als de patiënt daar niet toe in staat is, kan hij daarvoor een beroep doen op een derde. In dat geval gebeurt het opmaken van de aanvraag in bijzijn van de arts. De naam van die arts wordt op het document genoteerd. De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Neem voor meer informatie contact op met je arts of met de organisatie Levenseinde Informatie Forum (LEIF)
T 078-15 11 55
E leiflijn@skynet.be
W www.leif.be

De dienst burgerzaken heeft blanco aangifteformulieren.
Je kan het formulier ook downloaden via de website belgium.be