Verkiezingen

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Vlaams Parlement op zondag 25 mei 2014 van 8 tot 14 uur.

Nuttige links

Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiële verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Raadpleeg ook de website van de FOD Binnenlandse Zaken op www.verkiezingen.fgov.be.