Uittreksel uit het strafregister (vroeger: getuigschrift van goed zedelijk gedrag)

Het uittreksel uit het strafregister moet je persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je moet je identiteitskaart voorleggen en uitdrukkelijk vermelden waarvoor het uittreksel bedoeld is. Afhankelijk van deze informatie wordt het model van het uittreksel bepaald.
Deze uittreksels kun je afhalen één dag nadat je ze hebt aangevraagd.

Er zijn 3 modellen:
  1. Voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. (model 1 in toepassing van art. 595 Sv)
  2. Voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. MAAR voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd (bestemd voor de openbare besturen, particulieren en privé-instellingen. (model 1 in toepassing van art. 596.1 Sv)
  3. Voor uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt. (model 2)