SWAP

De SWAP is de tienerwerking van Oudenburg en staat open voor alle jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Eén dag per week in elke schoolvakantie wordt er een boeiende activiteit georganiseerd, zoals blobben, zeeraften, kitebuggy en nog veel meer.
Aan de hand van een inschrijvingsformulier, te verkrijgen bij de jeugddienst, kan je meedoen met de SWAP. Beleef veel pret tijdens de vele activiteiten en maak jouw vakantie swapart!

Praktisch

  1. Vraag een inschrijvingsformulier bij de jeugddienst op het stadhuis. We vullen dit samen in. Of schrijf je online in via het inschrijvingsformulier.
  2. Stort 5,00 euro op het rekeningnummer BE76 0910 1306 2895 van de Stad Oudenburg met vermelding van 'SWAP2018 + naam + voornaam'.
  3. Na inschrijving én betaling sturen we jou een activiteitenboekje op met alle activiteiten waaraan je kan deelnemen. Mocht je nog geen boekje gekregen hebben.
  4. Nu is het aan jou om de leukste activiteiten uit te kiezen!
  5. Stort het bedrag van de activiteit op het rekeningnummer BE76 0910 1306 2895 van de Stad Oudenburg met vermelding van 'SWAP naam activiteit + naam + voornaam'.

Kostprijs

Voor je kan deelnemen aan een activiteit moet je per jaar éénmalig 5,00 euro storten. Alle swappers zijn verzekerd. De verzekering geldt voor lichamelijke ongevallen tijdens de begeleidende activiteiten van het aangeboden programma.

Opmerking! De voorgestelde activiteiten brengen een kleine extra financiële tussenkomst met zich mee.


Folder