Sint-Arnolduszaal

Voor de verhuring van de Sint-Arnolduszaal worden dezelfde principes, modaliteiten en tarieven gehanteerd die zijn vastgelegd in het gebruiksreglement voor ipso facto.

Beschikbaarheid Sint-Arnolduszaal