Samenstelling van het gezin

Op dit document staan alle leden van het gezin (ingeschreven op hetzelfde adres) vermeld met naam, voornamen, adres en geboortedatum. Het document wordt door sommige instanties opgevraagd omdat je uitkering, toelage of tarief, afhangt van de gezinsgrootte. Bij de aanvraag moet je je identiteitskaart meebrengen.

Klik hier voor de elektronische versie.