Ruimtelijk structuurplan

Het ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad/gemeente bepaalt op lange termijn. Het brengt samenhang in de verschillende maatschappelijke aanspraken op de ruimte.

Ruimtelijke structuurplannen worden op 3 beleidsniveaus opgemaakt:

  • het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, opgemaakt door het Vlaams gewest;
  • het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, opgemaakt door de provincie;
  • het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenburg, opgemaakt door het stadsbestuur Oudenburg. Heden is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Oudenburg nog niet afgewerkt.

De ruimtelijke visie van het ruimtelijk structuurplan wordt vertaald in een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan).