Stand van zaken | Updates

------------------------------------------------------------

23/02/2018 - 12.12 uur
Deze week werd de asfaltonderlaag geplaatst in de Goedeboterstraat. Door het koude weer zullen de werken aan de zijstroken even uitgesteld worden. Eenmaal de zijstroken aangelegd zijn zal er doorgaand verkeer mogelijk zijn, nu is er enkel plaatselijk verkeer toegelaten.

In de week van 26 februari start de aannemer met de verdere aanleg van de riolering in de Oude Gistelseweg (rijweg). Momenteel wordt hier gewerkt in het veld, ter hoogte van de Westkerksestraat.

Ter hoogte van de autostrade A10 dient de aannemer nog enkele korte rioleringsstrengen aan te leggen. Ondertussen worden er ook borduren geplaatst tussen de autostrade A10 en de Oude Gistelseweg. Tevens wordt de wegenis verder afgewerkt.

------------------------------------------------------------

12/01/2018 - 15.49 uur
Voor het ogenblik wordt de zone tussen de autostradebrug en de Oude Gistelseweg afgewerkt.

Eind januari wordt er gestart met de rioleringswerken in de Oude Gistelseweg. Deze fase zou in maart afgewerkt moeten zijn.

Het laatste gedeelte dat aangepakt wordt is het stuk tussen de autostradebrug en het Bombeuregeleed ter hoogte van de Westkerksestraat 43.

De werken in de Goedeboterstraat hebben vertraging opgelopen doordat het cameraonderzoek van de uitgevoerde rioleringswerken niet kon doorgaan vanwege de hoge waterstand. Dit cameraonderzoek is nu voorzien voor week 3. Dan zal de Goedeboterstraat eindelijk verder afgewerkt kunnen worden.

------------------------------------------------------------

14/11/2017 - 11.02 uur
HOE ZIT HET MET DE BEREIKBAARHEID EN DE DOORGANGSMOGELIJKHEDEN?
Vanuit het centrum Oudenburg kun je tot aan het Bombeuregeleed in de Westkerksestraat rijden.
Alle handelaars zijn vlot bereikbaar.
Er is geen doorgang naar Westkerke.
De Rozenlaan is bereikbaar voor plaatselijk verkeer vanuit de Westkerksestraat via het kruispunt met de Papperstraat.
Er is geen doorgaand verkeer richting de Goedeboterstraat en het kanaal mogelijk.

------------------------------------------------------------

09/11/2017 - 9.31 uur
Vanaf heden kunnen alle fietsers (en voetgangers) de werken in de Westkerksestraat veilig passeren. Er wordt een fietsroute aangemaakt die de fietsers via de Redinnestraat en het fietspad van de Redinnestraat tot aan de Oude Gistelseweg (aan de kant van de Redinnestraat) veilig omleidt. Dit geldt voor beide richtingen (Oudenburg-Westkerke en Westkerke-Oudenburg).

------------------------------------------------------------

06/11/2017 - 12.03 uur
In plaats van maandag 13 november 2017 wordt morgen, dinsdag 7 november 2017, reeds gestart met de uitbraak van de Westkerksestraat, juist voor de autostradebrug.

------------------------------------------------------------

30/10/2017 - 15.33 uur
Deze week (van 30 oktober tot en met 3 november 2017) is de aannemer in bouwverlof, dus liggen de werken in de Westkerksestraat en de Goedeboterstraat eventjes stil.

De werken in de Goedeboterstraat zouden eind november moeten voltooid zijn, waarbij ook de onderlaag van de asfalt aangelegd zou moeten zijn. Alles blijft natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden.

Op maandag 13 november 2017 wordt er gestart met de volgende fase. Vanaf het pompstation in de Westkerksestraat (ter hoogte van de Merelstraat, juist voor de autowegbrug) tot aan de Oude Gistelseweg wordt er dan gestart met de uitbraak van het wegdek en de aanleg van nieuwe riolering.

Hoe er rekening mee dat gedurende de werken er enkel plaatselijk verkeer toegelaten is, en geen doorgaand verkeer! Dit geldt in principe ook voor de fietsers en de voetgangers.

------------------------------------------------------------

26/09/2017 - 10.05 uur
Ten gevolge van de hevige regenval van begin vorige week kon het camera-onderzoek van de riolering niet doorgaan. Het onderzoek kan pas worden uitgevoerd op vrijdag 29 september 2017. Dit impliceert dat er deze week niet verder gewerkt kan worden in de Westkerksestraat.

Op maandag 2 oktober 2017 zou dan de fundering van de rijweg aangelegd worden en op dinsdag 3 oktober 2017 wordt dan de onderlaag van de rijweg geasfalteerd. Ook deze werken zijn natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Na het asfalteren van de onderlaag wordt er gestart met de aanleg van de rioleringen in de Goedeboterstraat.

------------------------------------------------------------

01/09/2017 - 15.03 uur
De fase die momenteel bezig is, is tussen de Nieuwstraat en de Groeningestraat. Momenteel zijn ze bezig met de huisaansluitingen en zal spoedig het wegdek heraangelegd worden. Aansluitend zal men dan de fase van de Goede Boterstraat aanvatten.

Het verkeer op de hele werfzone is verboden, behalve voor bewoners en plaatselijke bediening! Ongevallen zijn voor eigen rekening.


------------------------------------------------------------

16/08/2017 - 10.13 uur
De Westkerksestraat wordt verder opgebroken vanaf de Goedeboterstraat tot de Groeningestraat.

------------------------------------------------------------

16/06/2017 - 12.13 uur
Tegen het bouwverlof zouden de werken tussen het pompgemaal en het kruispunt met de Nieuwstraat en de Papperstraat afgewerkt moeten zijn. Dan zal gezocht worden voor een eventuele doorgang vanuit de Nieuwstraat richting Westkerke, maar een volledige doorgang van de Westkerksestraat zal hoe dan ook niet mogelijk zijn. Van 17 juli tot en met 9 augustus 2017 zullen de werken stilliggen naar aanleiding van het bouwverlof. Daarna wordt het gedeelte tussen de Papperstraat en de Goedeboterstraat aangepakt. Dit zou afgerond moeten zijn tegen het einde van het jaar. Nadien staan nog de Oude Gistelseweg, de Goedeboterstraat zelf en het aanbrengen van de nieuwe toplaag (over de ganse lengte van het traject) op het programma.

------------------------------------------------------------

11/04/2017 - 14.03 uur
Tijdens de paasvakantie liggen de werken in de Westkerksestraat even stil. Op 18 april 2017 worden de werkzaamheden hervat. Er blijven nog 180 werkdagen te gaan. Na de aanleg van de droogweerafvoer (voor het afvalwater) is het nu de beurt aan de regenwaterafvoer. De huisaansluitingen zullen worden gerealiseerd naarmate de aanleg van de regenwaterafvoer vordert. Tegen half juni zou het eerste stuk van de Westkerksestraat, dat nu volledig is opgebroken, normaal gezien afgewerkt moeten zijn, met uitzondering van de toplaag die pas zal worden aangebracht na de voltooiing van het ganse traject. Na de afwerking van deze fase zou het mogelijk moeten zijn om het kruispunt Nieuwstraat-Redinnestraat-Papperstraat opnieuw open te stellen.

Opgelet! Vanaf 18 april 2017 wordt ook de Kanaalstraat in Gistel afgesloten voor alle verkeer, zeker tot aan het bouwverlof. Voor het doorgaand verkeer is een omleiding voorzien via de A10 en E40.

------------------------------------------------------------

24/02/2017 - 11.45 uur
Vanaf maandag 27 februari 2017 wordt de Westkerksestraat ter hoogte van huisnummer 45 volledig onderbroken voor de start van de wegenis- en rioleringswerken. Er zal vanaf de Nieuwstraat in beide richtingen geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Gelieve de omleidingen te volgen.

Waar er niet gewerkt wordt kan het verkeer terug in beide richtingen rijden, bijvoorbeeld van de Hoogstraat tot aan de Nieuwstraat. Opgelet, dit maakt ook nog altijd deel uit van de werfzone. Het verkeer is er enkel mogelijk aan gematigde snelheid en uitsluitend voor lokaal verkeer.

In de Zeeweg blijft het eenrichtingsverkeer gelden. Ook de Noordstraat wordt eenrichtingsverkeer vanaf de brug over de snelweg tot aan de Oude Gistelseweg.

De Lijn
De buslijnen 21 en 23 krijgen vanaf maandag 27 februari 2017 ook een aangepaste dienstregeling. Hierdoor worden een aantal haltes tijdelijk niet bediend.

Lijn 21 Oostende – Oudenburg – Eernegem
De haltes Westkerke Nieuw Kwartier, Oudenburgstraat en Kerk (richting Eernegem) kunnen niet langer bediend worden. De vervanghaltes bevinden zich in de Eernegemsestraat ter hoogte van de ovonde (richting Eernegem), in de Zeeweg ter hoogte van de Oude Brugseweg (richting Oudenburg) en in de Zeeweg ter hoogte van de Aernoudstraat (richting Oudenburg).

Lijn 23 Oostende – Oudenburg – Westkerke
De ritten van lijn 23 worden naar aanleiding van de werken beperkt tot Oudenburg Plaats. De haltes Westkerke Nieuw Kwartier, Oudenburgstraat, Kerk en Gemeentehuis kunnen vanaf 27 februari 2017 en tot het einde van de werken niet langer bediend worden.

------------------------------------------------------------

02/12/2016 - 12.33 uur
Vanaf maandag 5 december 2016 start aannemer Vansteenkiste met werken in de Goedeboterstraat. Doorgaand verkeer is moeilijk maar mogelijk.

Vanaf maandag 12 december 2016 wordt gewerkt in de Goedeboterstraat vanaf de Westkerksestraat tot aan de Rozenlaan. Hierbij is geen doorgaand verkeer mogelijk.

Na het bouwverlof, vanaf maandag 9 januari 2017, zal de Goedeboterstraat vanaf de Westkerksestraat tot en met de Inkweg afgesloten zijn. Ook dan is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
 
------------------------------------------------------------

28/10/2016 - 14.16 uur
Vanaf maandag 7 november 2016 start de aannemer Vansteenkiste met de aanleg van de nutsleidingen aan de pare kant in de Westkerksestraat.
Het zal duren tot eind januari 2017 om alle overkoppelingen en aansluitingen te verwezenlijken.
Het verkeer werd ondertussen al naar de andere kant van de weg geleid. Ook de fietsers dienen langs de andere kant van de rijbaan te rijden.
 
------------------------------------------------------------

24/08/2016 - 9.56 uur
Vanaf heden is aannemer Vansteenkiste gestart met graafwerken van net voor de autostradebrug tot aan de Oude Gistelseweg. Hierbij wordt een nieuwe gasleiding aangelegd. Deze werken zullen eind september afgewerkt zijn.

------------------------------------------------------------

16/06/2016 - 11.09 uur
Vanaf maandag 20 juni 2016 zal de Nieuwstraat op de grens met de Westkerksestraat opengebroken worden voor het plaatsen van een nieuwe gasleiding. De onderbreking zal een drietal weken duren. De doorgang zal voor alle verkeer onmogelijk zijn.

------------------------------------------------------------

23/05/2016 - 11.00 uur
Vanaf woensdag 25 mei start aannemer Vansteenkiste met het lassen van de gasbuizen aan de onpare kant. Hierdoor zullen de inwoners enkele weken niet op hun oprit kunnen.
De handelszaken zullen wel bereikbaar blijven.

------------------------------------------------------------

20/04/2016 - 11.21 uur
Ter hoogte van het kruispunt Nieuwstraat- Groeningestraat moet de N.V. Carlo Vansteen­ kiste- Mylle, aanpassingswerken uitvoeren aan de waterleiding. Deze werken gebeuren in opdracht van de Watergroep en kaderen in het wegeniswerk van de Westkerksestraat.

De werken zijn gestart op 18/04/2016 en zullen vermoedelijk 8 werkdagen duren. In een latere fase zal er nog een eindkoppeling gebeuren in de Groeningestraat. Voor deze eindkoppeling zal er enkel plaatselijk hinder zijn bij uitvoering. Voor de werken die nu in uitvoering zijn, moet het éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat opgeheven worden. Bijgevolg is de wijk enkel bereikbaar via de Westkerksestraat.

------------------------------------------------------------

13/04/2016 - 12.10 uur
Naar aanleiding van de werken in de Westkerksestraat worden vanaf maandag 18 april 2016 tot het einde van de werken andere opstapplaatsen voor de bussen van De Lijn voorzien.

Volgende haltes worden tijdens de werken niet bediend:
- Oudenburgstraat, d.i. in de Westkerksestraat ter hoogte van nummer 108 (richting Oudenburg)
- Nieuw Kwartier, d.i. ter hoogte van de Nieuwstraat/Redinnestraat (richting Oudenburg)

Volgende tijdelijke haltes zijn voorzien:
- Zeeweg ter hoogte van de Oude Brugseweg (richting Oudenburg)
- Zeeweg ter hoogte van de Aernoudstraat (richting Oudenburg)

------------------------------------------------------------