Openbaar onderzoek

 

Op deze pagina vind je meer informatie over de georganiseerde openbare onderzoeken bij de totstandkoming van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Deze aanvragen kunnen ingezien worden bij de dienst ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren.

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen, mondeling meegedeeld aan de burgemeester of aan een medewerker van de bevoegde dienst.

Openbare onderzoeken worden steeds door het stadsbestuur georganiseerd. Deze onderzoeken gaan na of er bezwaren zijn tegen een bouwwerk of een verkaveling.

Een openbaar onderzoek kan noodzakelijk zijn bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning (bij een wijziging op de perceelsgrens, bij een zonevreemd gebouw,...).

Voor alle verkavelingsaanvragen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd, behalve als de aanvraag gelegen is binnen een bijzonder plan van aanleg (BPA) of binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) en er niet van afwijkt.

 

 
ma
8.30 - 12 uur
16 - 18 uur
di
8.30 - 12 uur
gesloten
wo
8.30 - 12 uur
16 - 17.30 uur
do
8.30 - 12 uur
gesloten
vr
8.30 - 12 uur
gesloten
za - zo
gesloten
gesloten
Klik hier voor een volledig overzicht.