Werken Mandelwijk - updates

22 okt 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print


UPDATE 22 oktober 2020 

Op dinsdag 27 oktober 2020 zal de betonnering van de rijbaan voor het stuk Lindelaan, Wilgenlaan, Olmenlaan, Populierenlaan en Kastanjelaan plaatsvinden. Aansluitend hierop zal men de beton uitwassen. Er wordt een rustperiode van minstens 3 weken voorzien om tot een goede binding van het wegdek te komen. Gedurende de eerste 3 weken mag er dus op geen enkel moment verkeer over het traject rijden. De effectieve datum waarop het stuk wegdek zal opengesteld worden, wordt op een later moment meegedeeld.

Het tijdelijk afvalpunt op het rondpunt Cottemweg/Abdijlaan blijft behouden.
Er zal ook een tijdelijk afvalpunt zijn in de Lindelaan ter hoogte van de Essenlaan.
 

 

UPDATE 18 SEPTEMBER 2020 

Op dinsdag 13 oktober 2020 worden de funderingen van de greppel en boordsteen gegoten in de Cottemweg en de Abdijlaan.
Gelieve beide straten vanaf 6 uur vrij te houden en de wagen buiten de werfzone te plaatsen.


UPDATE 12 oktober 2020

Aansluitend op woensdag en donderdag wordt de fundering van de rijbaan voorzien. Gelieve ook voor deze dagen de straat volledig vrij te laten zodat wij hier geen hinder door ondervinden.

 
Op vrijdagavond 18 september 2020 zal het kruispunt Bloemenlaan, Tulpenstraat en Leliestraat weer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer.

Op maandag 21 september 2020 wordt er verder gewerkt in het laatste stuk van de Cottemweg richting Ettelgemsestraat, dit om de riolering verder af te werken en de nodige huisaansluitingen te voorzien.

Als er geen onvoorziene omstandigheden opduiken zou de Cottemweg tegen woensdag 23 september 2020 weer toegankelijk zijn voor doorgaand verkeer. Aansluitend wordt er dan gestart met de rioleringswerken in de Leliestraat daarna in de Tulpenstraat.

 

UPDATE 14 SEPTEMBER 2020

Omdat de werken goed opschieten worden de pmd- en huisvuilverzamelpunten gewijzigd.
Het ophaalpunt op de hoek van de Cottemweg en de Bloemenlaan verdwijnt, alsook het ophaalpunt op de hoek van de Leliestraat en de Bloemenlaan.

Voortaan zullen er drie verzamelpunten voorzien worden voor huisvuil en pmd en dit op volgende plaatsen:

  • op de hoek van de Narcissenlaan en de Bloemenlaan;
  • op de hoek van Ettelgemsestraat en de Cottemweg;
  • op het kruispunt Cottemweg en Abdijlaan.

Deze wijziging gaat door vanaf woensdag 16 september 2020 en blijft bestaan tot volgende wijziging.

Waar reeds nieuwe wegenis ligt mogen de bewoners hun huisvuil en pmd gewoon voor de deur plaatsen.
 

 

UPDATE 7 SEPTEMBER 2020 

Op dinsdag 8 september 2020 start de firma Verhelst met het affrezen van de bovenste laag asfalt voor het gedeelte Bloemenlaan, Leliestraat, Tulpenstraat, Dahliastraat en Narcissenstraat. Daarna worden de rioleringen geplaatst vanaf het kruispunt Bloemenlaan/Cottemweg.

Mogen wij vragen om op dinsdagmorgen 8 september 2020 vanaf 6.30 uur de stroken asfalt volledig vrij te laten. Dit wil zeggen dat er ook geen auto’s op de zijberm mogen geparkeerd staan en dit voor de volgende straten: Bloemenlaan, Leliestraat, Tulpenstraat, Dahliastraat en Narcissenstraat. Auto’s die de hele dag op de oprit blijven staan mogen daar blijven staan. Voor de rest van de bewoners vragen wij deauto voor deze ene dag te plaatsen buiten deze zone: in de Abdijlaan, het laatste deel in de Bloemenlaan of de reeds afgewerkte straten.

Wij doen ook een dringende oproep om ervoor te zorgen dat er een brievenbus aan de gevel bevestigd wordt. Gelieve dit tijdig te doen. Bij het opbreken van de voetpaden en opritjes worden alle brievenbussen afgebroken.

 

UPDATE 2 SEPTEMBER 2020 


Op donderdag 3 september worden de funderingen van de greppel en boordsteen gegoten in de Lindelaan, Populierenlaan, Kastanjelaan, Olmenlaan, Wilgenlaan en het  stuk Cottemweg vanaf de Abdijlaan richting de Zomerweg. Gelieve alle vermelde straten vanaf 6 uur vrij te houden.

Volgende week maandag 7 september en dinsdag 8 september staat de fundering van de rijweg op de planning. Midden/eind volgende week zal de greppel en boordsteen dan effectief gegoten worden. Hierna worden alle boordstenen in de voortuinen tot aan de rijweg geplaatst. Gelieve alle piketten te laten staan.

Gedurende deze werkzaamheden worden geen voertuigen toegelaten in deze zone tijdens de werkuren (7-16.30 uur).
 
 

UPDATE 28 AUGUSTUS 2020 

De Mandelwijk is nog steeds bereikbaar via de Goesmansweg langs het kerkhof naar de Bloemenlaan. In de Ettelgemsestraat zijn bordjes aanwezig om deze omleiding aan te duiden.

Opgelet, hier en daar staan er obstakels waaronder stangen in betonijzer. Gelieve altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het rijden met jouw voertuig in deze wijk.UPDATE 17 AUGUSTUS 2020 

Wijziging ophaling huisvuil en pmd
  • Vanaf deze week mogen de bewoners van de Madeliefjesstraat hun vuilniszakken en pmd-zakken terug op de gewone manier op het voetpad zetten. Het verzamelpunt op de hoek met de Ettelgemsestraat en de Madeliefjesstraat zal dan ook verwijderd worden.
  • De bewoners van de Violierenstraat, Lijsterbeslaan, Geraniumstraat, Essenlaan en het laatste stuk van de Lindelaan (nummers 1, 3, 5 en 7) mogen vanaf deze week ook hun vuilniszakken en pmd-zakken terug op de gewone manier op het voetpad zetten.
  • Voor de bewoners van de Cottemweg zal er een verzamelpunt worden voorzien op de hoek van de Cottemweg en de Bloemenlaan. 

 

UPDATE 10 AUGUSTUS 2020 

Vanaf woensdag 12 augustus 2020 starten de voorbereidingen voor de rioleringswerken in de Cottemweg. Hierbij zal de bovenste laag van de asfalt afgefreesd worden. Er mogen op woensdag 12 augustus vanaf 6.30 uur dan ook geen voertuigen meer geplaatst worden in de Cottemweg. Tegen de avond kan de wagen terug geparkeerd worden in de straat.

Hierop aansluitend worden de rioleringswerken in de Cottemweg uitgevoerd. Hierdoor zullen sommige woningen gedurende de dag van 7 tot 17 uur niet bereikbaar zijn. 
De toegankelijkheid buiten de werkuren zal in de mate van het mogelijke gevrijwaard worden. De toegankelijkheid tot de opritten zal op bepaalde momenten echter onbestaande zijn. Naar het weekend toe worden de woningen in de mate van het mogelijke toegankelijk gemaakt. We schatten dat de rioleringswerken in de Cottemweg ongeveer 15 werkdagen in beslag zullen nemen. 
 
Het kruispunt Abdijlaan, Cottemweg en Lindelaan is gedurende de rioleringswerken niet toegankelijk voor verkeer. Er is een omleiding voorzien via de  Bloemenlaan richting het kerkhof naar de Goesmansweg of via de Madeliefjesstraat naar de Ettelgemsestraat.

 

UPDATE 14 JULI 2020

Vanaf woensdag 15 juli 2020 wordt de wegenis van de Madeliefjesstraat gebetonneerd. Er wordt reeds om 6 uur gestart!

 

Update 6 juli 2020

Vanaf maandag 6 juli is het kruispunt Cottemweg, Abdijlaan en de Lindenlaan niet meer toegankelijk voor verkeer wegens aansluitingen en werken aan de riolering. Dit zal een week in beslag nemen.

Nog voor het bouwverlof wordt beton gegoten in de Madeliefjesstraat. Een exacte datum volgt.

Update 20 juni 2020

Op maandag 22 juni 2020 zal de betonnering van de rijbaan voor het stuk Lindelaan, Violierenstraat, Lijsterbeslaan, Geraniumstraat en Essenlaan plaatsvinden. Aansluitend hierop zal men de beton uitwassen. Er wordt een rustperiode voorzien van minstens 3 weken om tot een goede verharding van het wegdek te bekomen. 
Gedurende de eerste 3 weken mag er dus op geen enkel moment over het beton gereden of gewandeld worden, niet door voetgangers, noch door fietsers of wagens. De effectieve datum waarop het stuk wegdek opnieuw opengesteld kan worden, wordt op een later moment meegedeeld.  
 
Het afvalpunt op de hoek van de Violierenstraat met de Bloemenlaan blijft behouden. Update 18 juni 2020 

Aangezien de werken goed opschieten hebben we gemerkt dat de ophaling niet meer vlot verloopt. Daarom worden de verzamelpunten voor alle afval gewijzigd.

Voortaan zullen er twee nieuwe verzamelpunten voorzien worden voor zowel restafval als voor pmd en papier en karton:
  • hoek van de Leliestraat en de Bloemenlaan;
  • hoek van de Dahliastraat en de Bloemenlaan.

Deze wijziging gaat onmiddellijk in en blijft bestaan tot volgende wijziging.


Update 25 mei 2020

Vanaf maandag 25 mei 2020 worden verder rioleringen geplaatst in de Lindelaan tot op het einde.
Hierdoor zullen de inwoners van de Olmenlaan en Kastanjelaan niet altijd met de wagen tot bij hun woning geraken.
 
Op dinsdag 26 mei of woensdag 27 mei worden de boordstenen gegoten in de Geraniumstraat, Lijsterbeslaan, Essenlaan, Violierenstraat.
In de week van 1 juni 2020 wordt in de Anjelierenstraat en de Madeliefjestraat verder gewerkt aan de bovenbouw.

 

Update 2 mei 2020

De werken van Lamote in de Keiweg worden verder gezet vanaf 4 mei 2020.
 

Update 24 april 2020

Fluvius geeft groen licht om de werken in de Mandelwijk en de Vervlotenweg opnieuw op te starten.

Aannemingen Verhelst zal vanaf volgende week de werken verder zetten:
  • Mandelwijk vanaf maandag 27 april 2020
  • Vervlotenweg vanaf woensdag 29 april 2020
De werken van Lamote in de Keiweg wachten nog op goedkeuring.
 
Ondanks de vertraging door de coronacrisis komt er nu dus opnieuw vooruitgang in de werken.

 
Vanaf maandag 16 september 2019 start Verhelst Aannemingen met de voorbereidingswerken in de Mandelwijk. In eerste fase wordt gestart in de Anjelierenstraat, Geraniumstraat, Bloemenlaan en het Luitenant Verstraeteplein. Bij aanvang wordt de bovenste laag van de asfalt afgefreesd. Daarna wordt gestart met de opbraak van het Luitenant Verstraeteplein en de Geraniumstraat ter voorbereiding voor het plaatsen van de riolering.

Voor de bewoners van de Anjelierenstraat en de Bloemenlaan zal er in eerste instantie na maandag opnieuw toegang zijn tot hun oprit. Zij zullen verder op de hoogte worden gebracht wanneer de voorbereidingswerken daar zullen starten.
 
Voor de bewoners van de Geraniumstraat zal de toegang tot de woningen voorzien worden via de Violierenstraat en de Lijsterbeslaan.
 
De toegangelijkheid buiten de werkuren zal in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk gevrijwaard worden. De toegankelijkheid tot de opritten zal op bepaalde momenten echter onbestaande zijn. Er zal ook een afvalverzamelpunt voorzien worden ter hoogte van de kruising van de Madeliefjesstraat en de Bloemenlaan.
 
Fasering Mandelwijk