Werken Mandelwijk - updates

14 jul 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print

Update 14 juli 2020 

 Vanaf woensdag 15 juli 2020 wordt de wegenis van de Madeliefjesstraat gebetonneerd. Er wordt reeds om 6 uur gestart!

 

Update 6 juli 2020

Vanaf maandag 6 juli is het kruispunt Cottemweg, Abdijlaan en de Lindenlaan niet meer toegankelijk voor verkeer wegens aansluitingen en werken aan de riolering. Dit zal een week in beslag nemen.

Nog voor het bouwverlof wordt beton gegoten in de Madeliefjesstraat. Een exacte datum volgt.

Update 20 juni 2020

Op maandag 22 juni 2020 zal de betonnering van de rijbaan voor het stuk Lindelaan, Violierenstraat, Lijsterbeslaan, Geraniumstraat en Essenlaan plaatsvinden. Aansluitend hierop zal men de beton uitwassen. Er wordt een rustperiode voorzien van minstens 3 weken om tot een goede verharding van het wegdek te bekomen. 
Gedurende de eerste 3 weken mag er dus op geen enkel moment over het beton gereden of gewandeld worden, niet door voetgangers, noch door fietsers of wagens. De effectieve datum waarop het stuk wegdek opnieuw opengesteld kan worden, wordt op een later moment meegedeeld.  
 
Het afvalpunt op de hoek van de Violierenstraat met de Bloemenlaan blijft behouden. Update 18 juni 2020 

Aangezien de werken goed opschieten hebben we gemerkt dat de ophaling niet meer vlot verloopt. Daarom worden de verzamelpunten voor alle afval gewijzigd.

Voortaan zullen er twee nieuwe verzamelpunten voorzien worden voor zowel restafval als voor pmd en papier en karton:
  • hoek van de Leliestraat en de Bloemenlaan;
  • hoek van de Dahliastraat en de Bloemenlaan.

Deze wijziging gaat onmiddellijk in en blijft bestaan tot volgende wijziging.


Update 25 mei 2020

Vanaf maandag 25 mei 2020 worden verder rioleringen geplaatst in de Lindelaan tot op het einde.
Hierdoor zullen de inwoners van de Olmenlaan en Kastanjelaan niet altijd met de wagen tot bij hun woning geraken.
 
Op dinsdag 26 mei of woensdag 27 mei worden de boordstenen gegoten in de Geraniumstraat, Lijsterbeslaan, Essenlaan, Violierenstraat.
In de week van 1 juni 2020 wordt in de Anjelierenstraat en de Madeliefjestraat verder gewerkt aan de bovenbouw.

 

Update 2 mei 2020

De werken van Lamote in de Keiweg worden verder gezet vanaf 4 mei 2020.
 

Update 24 april 2020

Fluvius geeft groen licht om de werken in de Mandelwijk en de Vervlotenweg opnieuw op te starten.

Aannemingen Verhelst zal vanaf volgende week de werken verder zetten:
  • Mandelwijk vanaf maandag 27 april 2020
  • Vervlotenweg vanaf woensdag 29 april 2020
De werken van Lamote in de Keiweg wachten nog op goedkeuring.
 
Ondanks de vertraging door de coronacrisis komt er nu dus opnieuw vooruitgang in de werken.

 
Vanaf maandag 16 september 2019 start Verhelst Aannemingen met de voorbereidingswerken in de Mandelwijk. In eerste fase wordt gestart in de Anjelierenstraat, Geraniumstraat, Bloemenlaan en het Luitenant Verstraeteplein. Bij aanvang wordt de bovenste laag van de asfalt afgefreesd. Daarna wordt gestart met de opbraak van het Luitenant Verstraeteplein en de Geraniumstraat ter voorbereiding voor het plaatsen van de riolering.

Voor de bewoners van de Anjelierenstraat en de Bloemenlaan zal er in eerste instantie na maandag opnieuw toegang zijn tot hun oprit. Zij zullen verder op de hoogte worden gebracht wanneer de voorbereidingswerken daar zullen starten.
 
Voor de bewoners van de Geraniumstraat zal de toegang tot de woningen voorzien worden via de Violierenstraat en de Lijsterbeslaan.
 
De toegangelijkheid buiten de werkuren zal in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk gevrijwaard worden. De toegankelijkheid tot de opritten zal op bepaalde momenten echter onbestaande zijn. Er zal ook een afvalverzamelpunt voorzien worden ter hoogte van de kruising van de Madeliefjesstraat en de Bloemenlaan.
 
Fasering Mandelwijk