Werken Mandelwijk

16 sep 2019
Vanaf maandag 16 september 2019 start Verhelst Aannemingen met de voorbereidingswerken in de Mandelwijk. In eerste fase wordt gestart in de Anjelierenstraat, Geraniumstraat, Bloemenlaan en het Luitenant Verstraeteplein. Bij aanvang wordt de bovenste laag van de asfalt afgefreesd. Daarna wordt gestart met de opbraak van het Luitenant Verstraeteplein en de Geraniumstraat ter voorbereiding voor het plaatsen van de riolering.

Voor de bewoners van de Anjelierenstraat en de Bloemenlaan zal er in eerste instantie na maandag opnieuw toegang zijn tot hun oprit. Zij zullen verder op de hoogte worden gebracht wanneer de voorbereidingswerken daar zullen starten.
 
Voor de bewoners van de Geraniumstraat zal de toegang tot de woningen voorzien worden via de Violierenstraat en de Lijsterbeslaan.
 
De toegangelijkheid buiten de werkuren zal in de mate van het mogelijke zoveel mogelijk gevrijwaard worden. De toegankelijkheid tot de opritten zal op bepaalde momenten echter onbestaande zijn. Er zal ook een afvalverzamelpunt voorzien worden ter hoogte van de kruising van de Madeliefjesstraat en de Bloemenlaan.
 
Fasering Mandelwijk