Wat met scholen en kinderopvang tijdens coronaperiode?

13 mrt 2020
Het Oudenburgse stadsbestuur zet prioritair in op voldoende kinderopvang in de Oudenburgse scholen en de buitenschoolse kinderopvang De Kikker. De stad heeft daarom een regeling per school op maat uitgewerkt.

In het kader van de maatregel van de Nationale Veiligheidsraad om alle lessen te schorsen tot en met 3 april vond op vrijdag 13 maart een overleg plaats tussen het Oudenburgse stadsbestuur en de schooldirecteurs van de verschillende Oudenburgse scholen. Op dit overleg werden de faciliteiten rond de kinderopvang zowel voor, tijdens als na de normale schooluren besproken.

Ook in Oudenburg vragen we uitdrukkelijk om de kinderen zo veel mogelijk thuis op te vangen. Desalniettemin blijven we de opvang verzekeren voor de kinderen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of die in de zorgsector en openbare veiligheidsdiensten werken. Het wordt afgeraden om de kinderen door de grootouders, die tot de risicogroep behoren, te laten brengen of op te halen.

Vanaf maandag 16 maart zijn er volgende concrete afspraken.

  • Voor VBS De Tandem worden alle kinderen, van zowel Roksem als Westkerke, opgevangen in vestiging Westkerke. Vanaf 6.30 tot 8.15 uur is er opvang voorzien en van 16 uur (op vrijdag van 15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Dit dus ook op woensdag. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang.

  • Voor VBS Heilige Familie Oudenburg kunnen de kinderen voor- en naschools ofwel 
    • Naar BKO De Kikker in de Aernoudstraat: vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er dagelijks opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur in BKO De Kikker. De kinderen worden onder begeleiding heen en terug van school naar BKO gebracht. Dit dus ook op woensdag.
    • Op school is er opvang voorzien vanaf 7 tot 18 uur. Behalve op woensdagmiddag, dan zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur.
    • Tijdens de schooluren worden de kinderen op school opgevangen.

  • Voor VBS Heilige Familie Ettelgem worden de kinderen op school opgevangen tussen 7 en 18 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden onder begeleiding naar de BKO gebracht.

  • Voor Go! BS Arnoldus worden alle kinderen op school opgevangen. Vanaf 6.30 tot 8.30 uur is er opvang voorzien en van 16.15 uur (op vrijdag van 15.15 uur) tot 19 uur door begeleiders van BKO De Kikker. Tijdens de schooluren voorziet de school zelf in opvang. Op woensdagmiddag zijn de kinderen welkom in BKO De Kikker tot 19 uur. De kinderen worden begeleid naar de BKO gebracht.

De voor- en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van BKO De Kikker wordt georganiseerd, wordt getarifeerd conform het huishoudelijk reglement van BKO De Kikker. De voor-en naschoolse kinderopvang die door begeleiders van de scholen zelf wordt georganiseerd, wordt door de school zelf in rekening gebracht. De opvang tijdens de schooluren is kosteloos.