Jobstudenten gezocht

15 apr 2019
De stadsdiensten zijn op zoek naar heel wat jobstudenten om deze zomer versterking te bieden. Er is enerzijds nood aan administratieve ondersteuning. Zo kunnen projecten uitgewerkt worden waar er anders minder tijd en ruimte voor is. Anderzijds zijn er heel wat helpende handen en groene vingers nodig om groendienst te ondersteunen en de stad proper en mooi te houden. Hieronder vind je 3 vacatureberichten met alle informatie.
 
Om als jobstudent te kunnen starten, moet je voldoen aan een aantal specifieke voorwaarden. Meer informatie hierover vind je op www.mysocialsecurity.be/student. Bij het ondertekenen van het contract dien je een student@work-attest voor te leggen waaruit blijkt dat je voldoet aan deze voorwaarden. 

Interesse?
Solliciteren kan tot uiterlijk 30 april 2019 per brief naar Stadsbestuur van Oudenburg, t.a.v. 
de personeelsdienst, Weststraat 24 – 8460 Oudenburg; of via mail naar personeelsdienst@oudenburg.be.