Gemeente- en OCMW-raad via livestream

3 nov 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print
De OCMW- en gemeenteraad van 12 november 2020 zullen via een livestream kunnen worden gevolgd.

Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen. Per dag komen er in ons land gemiddeld 14.356 bevestigde besmettingen bij. Ook in Oudenburg blijven de cijfers toenemen. Op vandaag zit Oudenburg in alertfase 3, gezien er in de laatste 14 dagen al 42 besmettingen zijn vastgesteld wat neerkomt op een incidentie van 442/100.000. Vergeleken met 14 oktober 2020 is dit aldus meer dan een verviervoudiging van het aantal besmette inwoners in Oudenburg bekeken op 100.000.

De eerstkomende vergaderingen van de OCMW- en gemeenteraad zijn gepland op 12 november 2020. In het licht van het stijgend aantal besmettingen in onze stad, is het niet vanzelfsprekend om in de huidige vergaderruimte de afstandsregels en de andere hygiënische richtlijnen te kunnen respecteren, niet alleen ten aanzien van de leden van de vergadering, maar ook ten aanzien van de andere aanwezigen: het publiek, de pers en de politie. 

Om de veiligheid in het kader van de volksgezondheid te garanderen en de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan zullen deze vergaderingen digitaal verlopen. De vergaderingen zullen gelivestreamd worden. Wie de OCMW- en gemeenteraad wenst te volgen, kan de vergaderingen bekijken via de volgende link: www.oudenburg.be/livestream. Er zal gestart worden met de gemeenteraad om 19.30 uur.  
 
Halfweg oktober kwam Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) met strenge regels voor steden en gemeenten, die als gevolg van de coronacrisis hun raadszittingen digitaal organiseren. Gelet op het principe van ‘openbaarheid van bestuur’ moeten geïnteresseerden live kunnen volgen via een livestream, waarbij de gemeenteraadsleden "zichtbaar en hoorbaar” dienen te zijn. Meer zelfs, de nieuwe regels schrijven ook voor dat wanneer door technische problemen de gemeenteraad niet langer te volgen is via de livestream, "er geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen”, en dat tot de livestream weer hersteld is.

Agenda

De agenda kan je hier raadplegen. Ze bevat traditiegetrouw onder andere een toelichting bij de maatregelen, die op lokaal vlak genomen werden en gepland staan in het kader van de coronacriss.

Ingevolge het ontslag van Ulrike Vanhessche als gemeenteraadslid en schepen wordt gestart met de eedaflegging door Tahira Malik als gemeenteraadslid (in handen van de voorzitter van de gemeenteraad) en vervolgens meteen ook als schepen (in handen van de burgemeester).  
20201029_burgemeesterbeslissing_GR_OCMWR_november_achter_gesloten_deuren.pdf
(796,71 KB)