Aangepaste dienstverlening

16 mrt 2020
De loketten van alle administratieve diensten sluiten fysiek de deuren. We zijn bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur.

Op weekdagen kan je met vragen over de genomen maatregelen terecht op het algemeen infonummer 059-56 84 20 tijdens de bovenvermelde uren. 

Voor algemene medische informatie over het coronavirus wordt verwezen naar het algemeen crisisnummer 0800-14 689.

Op afspraak
De dienst burgerzaken en de sociale dienst zijn enkel toegankelijk op afspraak voor dringende zaken. Een afspraak maken kan via onderstaande contactgegevens: