Naamswijziging

Het verzoekschrift tot naamswijziging moet gericht worden aan de minister van Justitie.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:

Het ministerie van Justitie, Bestuur Burgerlijke Zaken
Waterloolaan 11 - 1000 Brussel
T 02-542 65 11

Je kan hier de folder ‘Veranderen van naam of voornaam’, uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie, downloaden.