Inschrijvingsformulier 16e Lenteloop 2020

         
 
Lopers van het "Runningcenter Houtlandcriterium" kopen eenmalig een criterium nummer aan (best vooraf, kan ook dag zelf), dat eigendom wordt van de loper en ook de volgende jaren kan gebruikt worden. De kostprijs van dit criteriumnummer is 2 euro en niet terugbetaalbaar.