Legkippen

Oudenburgnaars die legkippen aanschaffen, hebben recht op een subsidie van 12,00 euro per gezin per drie jaar. Kippen verwerken immers 150 gr keuken- en tuinafval per dag, wat meer is dan 50 kg per jaar.

In de gemeenteraad van 28 mei 2013 werd het reglement voor de subsidie van legkippen unaniem goedgekeurd. Deze subsidie is enkel bestemd voor Oudenburgse gezinnen, en is specifiek bedoeld ter bevordering van het hergebruik van huishoudelijke producten (en dus ter beperking van de huishoudelijk afvalstoffen). De kippen moeten zijn aangekocht met als hoofddoel het keukenafval (en het tuinafval) van het gezin door de kippen te laten verwerken. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 4,00 euro per kip, maar beperkt tot de prijs die voor de kip werd betaald.

Je kan de subsidie aanvragen voor maximum 3 kippen per gezin en per 3 jaar. Let op, je aanvraag dient binnen de 3 maanden na de aankoop te gebeuren. Bij de aanvraag moet een factuur of betalingsbewijs (met vermelding van het aantal kippen) en een bewijs dat het gaat om kippen aangekocht bij een beroepshandelaar, toegevoegd worden.