Verwaarloosde woningen/gebouwen - Ongeschikte en onbewoonbare woningen

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige, zichtbare gebreken of tekenen van verval vertoont en dit aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Een woning wordt ongeschikt verklaard indien, na de opmaak van een technisch verslag, 15 strafpunten of meer worden toegekend. Een woning wordt onbewoonbaar verklaard indien deze een veiligheids- en/of gezondheidsrisico inhoudt.

De verwaarlozing wordt vastgesteld door de beheerder van de 'Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid'. Dat is een inventaris van de Vlaamse Overheid die bestaat uit twee afzonderlijke lijsten:
  • verwaarloosde woningen/gebouwen;
  • ongeschikte en onbewoonbare woningen.