Jeugdvereniging

Door de stad Oudenburg wordt een werkingssubsidie en een energiesubsidie verleend aan erkende jeugdwerkinitiatieven.

De werkingssubsidie is bedoeld voor de ondersteuning van de regelmatige werking. De energiesubsidie is bedoeld om de energiekosten te drukken.

Berekening van de tussenkomst

De werkingssubsidie wordt toegekend op basis van een puntensysteem. De energiesubsidie houdt rekening met de te betalen energiekosten van alle verenigingen samen.

Meer info

Wil je meer weten over deze subsidie en/of aanvraag?
Neem dan een kijkje in het reglement.

op volgende link: algemeen reglement ter ondersteuning van het plaatselijk jeugdwerk.