Identiteitskaart of e-ID

Alle Belgen ouder dan 12 jaar moeten houder zijn van een identiteitskaart, een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister.
Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland. Voor de Europese landen en voor sommige landen daarbuiten is het dus ook een geldig reisdocument.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart steeds op zak te hebben!

De nieuwe identiteitskaart heeft de grootte van een bankkaart en beschikt over een chip waarop de persoonsgegevens, die je op de kaart ziet, ook digitaal verwerkt zijn. De burgerlijke stand en het adres wordt niet meer op de kaart vermeld. Het adres is digitaal leesbaar op de chip. Op de kaart zijn ook digitale certificaten van een elektronische handtekening voorzien, waardoor de houder zich elektronisch kan identificeren bij verschillende instanties zoals internet of publieksloketten en ook een digitale handtekening kan plaatsen onder documenten.

De identiteitskaarten die vanaf 1 maart 2014 uitgereikt worden door de gemeenten zullen een geldigheidsheidsduur hebben van 10 jaar, tegenover 5 jaar vandaag. Kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt krijgen een identiteitskaart die 6 jaar geldig is in plaats van 10 jaar en dit omwille van de uiterlijke wijzigingen. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft dan weer 30 jaar geldig. Hoewel de identiteitskaarten voor de 75-plussers 30 jaar geldig blijven, dienen de certificaten van deze elektronische identiteitskaarten wel nog na 10 jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven.Hoe?

Je ontvangt een uitnodiging of je komt op eigen initiatief naar de dienst burgerzaken als je de kaart vroeger wil.

Wat breng je mee?

  • een recente pasfoto. De kwaliteit wordt heel streng beoordeeld!;
  • 17,70 EUR;
  • oude identiteitskaart of het attest van verlies of diefstal.

Leveringswijze en -termijn

Een drietal weken na de aanvraag, ontvang je een omslag met een pin- en pukcode. Dit is de uitnodiging om je elektronische identiteitskaart af te halen en met je code de certificaten te activeren bij de dienst burgerzaken. Bewaar de pin- en pukcode zorgvuldig! 

Wie zijn kaart sneller wil, kan gebruik maken van spoedprocedure dringend of zeer dringend. Uiteraard ligt de kostprijs hierbij wel hoger.


Prijs

gewone procedure
leveringstijd 2 à 3 weken

17,70 EUR


spoed procedure (dringend)
leveringstijd 2 werkdagen

102,00 EUR


spoed procedure (zeer dringend)
leveringstijd 1 werkdag
190,30 EUR

Meer info

Voor alle informatie over de elektronische identiteitskaart kan je terecht op www.eid.belgium.be.

Veel gestelde vragen