Gewestplan

Dit plan legt de bestemming van de verschillende delen van het gemeentelijk grondgebied vast, bijvoorbeeld waar kan je wonen, waar is er ruimte voor landbouw, waar kunnen bedrijven zich vestigen,…

Voor de gemeente Oudenburg is het gewestplan Oostende-Middenkust van toepassing voor Oudenburg en Ettelgem en het gewestplan Diksmuide-Torhout voor Roksem en Westkerke.

Een verdere verfijning van deze bestemmingen gebeurd aan de hand van bijzonder plannen van aanleg / ruimtelijke uitvoeringsplannen of verkavelingen.

Om te zien welke bestemming jouw perceel heeft volgens het Gewestplan of om te zien of het al dan niet binnen een bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijke uitvoeringsplan gelegen is, kan je een omgevingscheck uitvoeren.