e-Loket Bevolking

e-Loket Bevolking

Om een digitaal uittreksel van de dienst burgerzaken te kunnen aanvragen moet je in het bezit zijn van jouw elektronische identiteitskaart. Tevens moet je computer uitgerust zijn met een geïnstalleerde kaartlezer. Deze software kan je downloaden via de website van eID Belgium http://eid.belgium.be/nl/. Ook het programma Acrobat Reader moet geïnstalleerd zijn. Dit kan je gratis downloaden via de website www.adobe.be.

Hoe werkt het?

Surf naar de volgende website https://mijndossier.rrn.fgov.be. Aanmelden doe je met behulp van jouw elektronische identiteitskaart. Nadat je jouw eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal je ook jouw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of jij werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn. In het menu aan de linkerzijde kan je verschillende keuzes maken. Via 'Transacties' is het onder andere mogelijk om volgende uittreksels op te vragen:
  • Uittreksel uit het bevolkingsregister;
  • Getuigschrift van inschrijving;
  • Samenstelling van het gezin;
  • Bewijs van leven;
  • Bewijs van nationaliteit;
  • Getuigschrift van verblijf.
Voor het opvragen van een uittreksel klik je op het gewenste uittreksel en kies je ervoor om dit uittreksel op te slaan als PDF. Het gevraagde uittreksel wordt nadien geopend op jouw scherm. Het uittreksel werd reeds digitaal ondertekend door het rijksregister.

Let op! Dit uittreksel afdrukken heeft géén waarde. Het moet namelijk digitaal bezorgd worden aan de aanvrager, dit kan bijvoorbeeld via e-mail. Is de informatie in het uittreksel niet correct? Neem dan contact op met de dienst burgerzaken.