Overzicht maatregelen

Update 2 april 2020 - 16.21 uur

 
De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 27 maart 2020 om alle bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april 2020. Dit is het einde van de paasvakantie. Mogelijk volgt nadien opnieuw een verlenging met twee weken, tot en met zondag 3 mei 2020. 

Aan de inhoud van de huidige maatregelen verandert er niets. Wel wordt er strenger toegezien op het naleven van de huidige regels. 
 
Infolijnen
De loketten van alle administratieve diensten sluiten fysiek de deuren. We zijn bereikbaar op weekdagen van 8.30 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur.
Op weekdagen kan je met vragen over de genomen maatregelen terecht op het algemeen infonummer 059-56 84 20 tijdens de bovenvermelde uren. 
 
Er werd ook een sociale hulplijn opgestart: 059-40 19 95. Hier kan men terecht voor hulpvragen rond boodschappen, maaltijden, bezorgdheden of gewoon een babbel. 

Op afspraak
De dienst burgerzaken en de sociale dienst zijn enkel toegankelijk op afspraak voor dringende zaken. Een afspraak maken kan via onderstaande contactgegevens:

Stedelijke dienstverlening
 • Alle stedelijke gebouwen zijn gesloten: LDC Biezenbilk, de bibliotheek, de Zuidpoort, Sporthal Ter Beke, het Romeins Archeologisch Museum, ipso facto, de gemeenschapshuisjes, de voetbalkantines en de Sint-Arnolduszaal.
 • WZC Riethove wordt afgesloten voor bezoekers (https://www.oudenburg.be/nieuws/bijkomende-coronamaatregelen-wzc-riethove-.aspx).
 • De buitenschoolse kinderopvang De Kikker blijft voor- en naschoolse opvang aanbieden. Er werd een regeling voorzien in overleg met de scholen (https://www.oudenburg.be/nieuws/wat-met-scholen-en-kinderopvang-tijdens-coronaperiode.aspx)
 • De speelpleinwerking en de kampen tijdens de paasvakantie worden geannuleerd. Inschrijvingsgeld wordt teruggestort.
 • Het recyclagepark is sinds 17 maart 2020 gesloten. Vanaf dinsdag 7 april 2020 mag het recyclagepark opnieuw openen mits het strikt naleven van de maatregelen. Meer info: www.oudenburg.be/nieuws/recyclagepark-opnieuw-open-vanaf-7-april.aspx.
 • De afvalophaling (restafval en pmd en papier en karton) blijft gegarandeerd.
 • Alle binnen- én buitenspeeltuinen op openbaar domein moeten vanaf 17 maart 2020 dicht. Dat betekent dat onze stedelijke speelpleintjes niet meer mogen worden gebruikt. De zones fysiek afsluiten is niet altijd even evident, daarom rekenen we ook nu weer op de burgerzin en het gezond verstand van de lokale bevolking om deze richtlijnen ook te respecteren.
 
Evenementen: afgelast tot en met 19 april 2020
Om verdere verspreiding tegen te gaan, komt er een verbod op alle activiteiten, manifestaties en evenementen tot en met 19 april 2020. Alle evenementen in stedelijke accommodaties, georganiseerd door de stad zelf of door verenigingen, worden geannuleerd tot en met 3 mei 2020 (beslissing van het lokaal bestuur). 
 
De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden en de organisatoren zullen gesanctioneerd worden.

Economie: we volgen de federale en Vlaamse regelgeving
  • Alle winkels worden gesloten, behalve voedingswinkels, supermarkten, winkels met dierenvoeding, apotheken en krantenwinkels.
  • Nachtwinkels moeten om 22 uur sluiten.
  • De toegang tot supermarkten moet beperkt worden (max. 1 persoon per 10 vierkante meter en maximaal 30 min per persoon) 
  • Alle cafés, cafetaria’s, jeugdhuizen, feestzalen en restaurants en eetgelegenheden sluiten. Terrasmeubilair moet opgeborgen worden.
  • Hotels en b&b kunnen open blijven, behalve hun eventuele restaurant en ook geen toegang tot de bar. Roomservice is toegelaten en vergaderzalen mogen gebruikt worden voor professionele doeleinden.
  • Thuisbezorging, drive-in en afhaling zijn toegestaan.
   • Concreet voorbeeld: in frituur, in broodjeszaak,… is enkel nog afhaling mogelijk. Wij raden aan om telefonisch vooraf te bestellen en aan de deur af te halen.
  • Alle fitnesscentra en sportfaciliteiten blijven gesloten.
  • Kappers moeten sluiten vanaf 25 maart 2020.

Scholen
 • Alle lessen worden opgeschort. We vragen om de kinderen maximaal thuis te houden!
 • Opvang wordt georganiseerd voor kinderen van medisch- en gezondheidspersoneel en mensen die absoluut geen ander opvangalternatief kunnen vinden!
 • De scholen communiceren zelf over eventuele voor- en naschoolse opvang naar de ouders en leerlingen.
 • Het busvervoer wordt geschrapt.
 • De crèches blijven open.
 • Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.  Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
  • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
  • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest. 
Er werd een regeling voorzien tussen de scholen en BKO De Kikker. Meer informatie vind je hier.

Werk
Thuiswerk moet de norm worden. Is dit niet mogelijk, dan moeten bedrijven zorgen dat de social distancing gerespecteerd wordt. Je riskeert sancties en een verplichte sluiting als je er niet aan voldoet. Kan je er niet aan voldoen, dan moet je verplicht sluiten.

Openbaar vervoer
Vanaf woensdag 18 maart schakelt De Lijn over naar een aangepaste dienstregeling. Het basisaanbod blijft rijden, maar o.m. de bediening van de scholen wordt teruggeschroefd (zoals dat ook tijdens de schoolvakanties gebeurt). Meer info op de website: www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/.
 
Religieuze diensten en begrafenissen
Religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen.
Begrafenissen en crematies mogen plaatsvinden maar enkel in familiale en intieme kring.

De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.