Overzicht maatregelen

Update 7 september 2020 - 15.27 uur

 

STEDELIJKE DIENSTVERLENING

Onze diensten staan zoals steeds voor jullie klaar. Bij de dienst burgerzaken (stadhuis), de dienst omgeving en de dienst vergunningen (Groote Poorte) kan je terecht zonder afspraak tijdens de reguliere openingsuren. Andere diensten die geen loketfunctie hebben werken voorlopig wel nog op afspraak. Ook de sociale dienst blijft bereikbaar op afspraak.

De bibliotheek is toegankelijk volgens de normale openingsuren. Volg hier de veiligheidsrichtlijnen ter plaatse. 

Voor een bezoek aan het Romeins Archeologisch Museum, het bezoekerscentrum of een tentoonstelling moet op voorhand gereserveerd worden op het nummer 059-56 84 00 of via ram@oudenburg.be.

Het recyclagepark blijft de uitgebreide openingsuren hanteren: van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 16.30 uur (doorlopend).

Ook in Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk kan je opnieuw terecht. 

De veiligheid van onze inwoners én van onze personeelsleden blijft van het allergrootste belang! Door deels op afspraak te werken, kunnen we de bezoekers beter spreiden over de dag. In de stedelijke gebouwen is voldoende handontsmetting voorzien. Daarnaast werd er plexiglas aangebracht aan de verschillende balies en werd er een circulatieplan met looplijnen uitgewerkt. Houd bij je bezoek steeds rekening met de veiligheidsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker, en volg de instructies ter plaatse. Kom bij voorkeur alleen en houd voldoende afstand!

Je vindt alle openingsuren en contactgegevens op www.oudenburg.be/openingsuren.

Belangrijke maatregelen

De sociale bubbel van 5 personen blijft - d.w.z. mensen met wie je nauw contact kan hebben - gelden, onder dezelfde voorwaarden als in augustus. Contacten waarbij de veiligheidsafstand wordt gerespecteerd, zijn nog steeds beperkt tot 10 personen tegelijk.

Mondmaskers zijn verplicht in alle openbare gebouwen, markten, winkels, bij het verplaatsen in horeca alsook bij het brengen en afhalen van kinderen in scholen, de BKO, kampen en speelpleinwerking. Ze worden niet opgelegd in de bebouwde kom, maar zijn verplicht wanneer de afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Denk hierbij aan wachtrijen voor handelszaken (ook buiten).

In samenspraak met de Eerstelijnszone en omliggende ziekenhuizen werd lokale tracing opgestart. Met dagelijkse rapportage van de cijfers kunnen we snel schakelen, besmette personen opbellen en indien nodig extra maatregelen nemen.
 
Help de verspreiding van COVID-19 ook in het najaar tegen te gaan door je te blijven houden aan de basisregels:
 • Respecteer de hygiëneregels;
 • Draag je mondmasker op alle drukke plaatsen;
 • Doe je activiteiten liefst buiten;
 • Denk aan kwetsbare mensen;
 • Houd afstand (1,5 meter);
 • Beperk je nauwe contacten;
 • Volg de regels over bijeenkomsten.
 

Registratieplicht

Voor de wellnesscentra, de gemeenschappelijke sportlessen, de zwembaden, de casino's, de speelautomatenhallen en de feest- en receptiezalen en in de horeca is er een registratieplicht. 
De contactgegevens (naam en e-mailadres of telefoonnummer) van één bezoeker of deelnemer per huishouden moeten worden geregistreerd bij aankomst.
Deze gegevens worden gedurende 14 kalenderdagen bewaard. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Samenkomsten

 • De sociale bubbel is beperkt tot 5 vaste contacten per gezin (ongeacht de grootte), niet per individu. Kinderen jonger dan 12 zijn niet opgenomen in deze telling. Deze 5 personen zijn mensen bovenop de gezinsbubbel met wie je nauwe contacten mag hebben.
 • Samenkomsten van meer dan 10 personen zijn niet toegelaten (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend). Dit geldt privé (dus bij personen thuis) alsook op bijvoorbeeld restaurant of in een feestzaal of op een andere publiek toegankelijke plaats. Feesten, zowel thuis als in een feestzaal, zijn dus niet toegelaten met meer dan 10 personen.
 • Er gelden uitzonderingen wanneer het gaat over onderstaande activiteiten:
  • Activiteiten in georganiseerd verband (door een club of vereniging) worden toegelaten met maximum 50 personen. Er is steeds een meerderjarige coach, toezichthouder, trainer, verantwoordelijke,... aanwezig.
  • Na een begrafenis mag een koffietafel georganiseerd worden voor max. 50 personen.
  • Burgerlijke huwelijken, begrafenissen en crematies mogen bijgewoond worden door maximum 200 personen.

Evenementen

 • Evenementen kunnen plaatsvinden volgens de regels vastgelegd in het ministerieel besluit, onder toezicht en onder strikte voorwaarden vastgelegd in sectorprotocollen.
 • In ieder geval zijn evenementen die een groot publiek trekken strikt beperkt tot maximum 200 personen binnen en 400 personen buiten.
 • Op alle evenementen zijn mondmaskers verplicht en moeten de organisatoren verplicht bijhouden wie aanwezig was.

Ik wil een evenement organiseren, wat moet ik doen?

Economie

 • Cafés, restaurants en hotels moeten zich houden aan volgende maatregelen:
  • Gasten worden aan tafel bediend;
  • Per tafel geldt er een maximum van 10 personen;
  • Obers dragen bij de bediening een mondmasker;
  • Tussen de tafels geldt een minimumafstand van 1,5 meter;
  • Er geldt een sluitingsuur vanaf 1 uur ’s nachts. Dit is ook het geval voor nachtwinkels.

 • Wat de winkels betreft, is het toegelaten om met z'n tweeën te winkelen (deze twee personen kunnen worden vergezeld door minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of door een persoon die hulp nodig heeft), en dit zonder tijdslimiet. Het spreekt voor zich dat een beroep wordt gedaan op eenieders verantwoordelijkheidsgevoel om massale drukte te vermijden. 
 

Scholen

De scholen starten op 1 september 2020 in code geel. Alle lessen gaan dus van start.worden opgeschort. We vragen om de kinderen maximaal thuis te houden!
Alle voor- en naschoolse opvang wordt vanaf 1 september 2020 door Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker in de verschillende scholen voorzien. Klik hier voor meer info.

Werk

Thuiswerk blijft de norm. Is dit niet mogelijk, dan moeten bedrijven zorgen dat de social distancing gerespecteerd wordt.
 

Reizen

Het is toegelaten om te reizen vanuit België naar verschillende landen. Neem zeker een kijkje op de website van Buitenlandse Zaken: diplomatie.belgium.be/nl.
Hier vind je alle toegestane bestemmingen, reisadviezen en regels die gelden in het land van bestemming.

 • Wie terugkeert van een verblijf in het buitenland (van meer dan 48 uur) moet nog steeds het Passenger Locator Formulier invullen.
 • Ging je op reis in een land of regio die als rode zone staat ingekleurd, dan hangen daar bij terugkeer enkele consequenties aan vast. Zo ga je bij aankomst thuis meteen verplicht in quarantaine voor zolang als je huisarts dit nodig acht, en moet je je laten testen op eventuele besmetting met corona.
 • Als je terugkomt van een oranje zone, gaat het om een aanbeveling. Deze aanbeveling moet echter ernstig worden genomen, vooral als de persoon die terugkeert uit een oranje zone risicovolle contacten heeft gehad.
 • Bovendien worden de burgers gevraagd om actief deel te nemen aan de contact tracing met de verantwoordelijken van de regionale callcenters, wat het mogelijk maakt om met iedereen contact op te nemen.
Opgelet! Ga als inwoner van onze stad echter niet rechtstreeks naar een triagepost maar neem eerst contact op met je huisarts. Die zal je vervolgens op de juiste manier en met de beste zorgen verder doorverwijzen naar de juiste instanties. 

De situatie zal verder dag per dag door de diensten worden opgevolgd in functie van de berichtgeving van de hogere overheden.