Bouwmisdrijven

Wat is een bouwmisdrijf?

Bouwmisdrijven zijn inbreuken op de reglementering inzake de ruimtelijke ordening (voorschriften i.v.m. bouw- en verkavelingsvergunningen, i.v.m. plannen van aanleg,...) die strafbaar zijn gesteld door de wetgeving (decreet).

Hoe aanpakken?

Maatregelen om bouwmisdrijven te bestraffen behoren tot het "handhavingsbeleid".
Voor klachten en meldingen van bouwmisdrijven kan je terecht bij:

  • de politie (voor vaststellingen);
  • de gemeente;
  • de buitendiensten van het Agenstchap Inspectie RWO van de Vlaamse overheid.