Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP)

Een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan geeft aan wat en hoe mag gebouwd en verbouwd worden voor een bepaald deel van het grondgebied van de gemeente.

Voor de goedkeuring van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan maakt de gemeente BPA's op. Vanaf de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zullen RUP’s worden opgemaakt.

Om na te gaan welke voorschriften voor je van toepassing zijn kan je contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening.