Belasting op stapelplaatsen

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op stapelplaatsen, gebruikt voor het opslaan van volgende afvalstoffen:

  • schroot;
  • gebruikte en afgedankte voertuigen en voertuigwrakken;
  • bouw- en sloopafval.

Bedrag en berekening van de belasting

De belasting wordt berekend op basis van de beschikbare opslagcapaciteit op 1 januari van het aanslagjaar en wordt vastgesteld op 0,50 euro per vierkante meter.

Aangifte

Elke nieuwe ingebruikname of wijziging dient door de exploitant te worden aangegeven binnen de vijftien dagen. De aangifte dient alle voor de aanslag noodzakelijke gegevens te bevatten en blijft gelden tot de herroeping ervan.

Meer info