Algemene gemeentebelasting op gezinnen, rechtspersonen en economische entiteiten

Er wordt jaarlijks een algemene gemeentebelasting gevestigd. Deze belasting is verschuldigd door:

 • gezinnen op basis van hun hoofdverblijfplaats: 110,00 euro per gezin (verminderd tarief 80,00 euro);
 • rechtspersonen op basis van hun maatschappelijke zetel: 133,00 euro per rechtspersoon;
 • natuurlijke en rechtspersonen op basis van hun zelfstandige activiteit:
  • 32,00 euro per economische entiteit en per afzonderlijke economische activiteit voor zover de activiteit wordt uitgeoefend op de hoofdverblijfplaats of de zetel;
  • 155,00 euro per economische entiteit en per afzonderlijke economische activiteit voor zover de economische activiteit wordt uitgeoefend op een andere plaats dan de hoofdverblijfplaats of de zetel of voor een bijkomende vestiging op het grondgebied van de gemeente;
  • 278,00 euro wanneer de economische activiteit wordt uitgeoefend door een natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats niet op het grondgebied van de gemeente heeft;
  • 288,00 euro wanneer de economische activiteit wordt uitgeoefend door een rechtspersoon die zijn zetel niet op het grondgebied van de gemeente heeft.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting of denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen of verminderingen?

Neem dan een kijkje hieronder.