Afvalophaling

‘Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt’. Geen afval is het beste afval. Het vervuilt niet en het kost geen geld. Daarom geeft het afvalbeleid de hoogste prioriteit aan het voorkomen of vermijden van afval.

Het afval dat je toch kwijt wilt kun je naar het recyclagepark brengen of met de huis-aan-huis ophalingen meegeven.

Volgende fracties worden aan huis opgehaald:

  • Restafval – wekelijks;
  • Plastic flessen, metalen en drankkartons (PMD) – tweewekelijks;
  • Papier en Karton – tweewekelijks;
  • Snoeihout – 4 maal per jaar;
  • Grof huisvuil – op aanvraag, 6 maal per jaar.

Oudenburg is in 5 sectoren verdeeld. Klik hier om te zien tot welke sector je behoort. Je vindt er ook de juiste ophaalkalender.