Activeringsheffing op onbebouwde gronden en kavels

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Bedrag van de belasting

Er wordt 0,50 euro per vierkante meter aangerekend met een minimumaanslag van 200,00 euro per kavel of bouwgrond.

Meer info

Wil je meer weten over deze belasting of denk je in aanmerking te komen voor vrijstellingen? Neem dan een kijkje hieronder.