Aangifte van huwelijk

De aangifte van een huwelijk moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen. Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een voor echt verklaarde volmacht van de andere partner. De minimumleeftijd om te huwen is 18 jaar.

De aangifte wordt gedaan maximum 6 maanden voor de huwelijksdatum. Het huwelijk mag niet voltrokken worden voor de 14de dag na de datum van opmaak van de akte van aangifte van het huwelijk.

Deze aangifte is 6 maanden geldig. Nadien mag het huwelijk niet meer voltrokken worden en dient een nieuwe aangifte te gebeuren.

Het huwelijk wordt voltrokken in de gemeente van aangifte, in het gemeentehuis voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk mag voltrokken worden in het bijzijn van getuigen. 

Je kan zelf beslissen of je al dan niet getuigen wenst tijdens je huwelijk. Er mogen van 0 tot 4 getuigen worden aangeduid. Deze moeten meerderjarig zijn, maar dienen niet noodzakelijk familie te zijn of de Belgische nationaliteit te bezitten. Man en vrouw mogen ook in dezelfde akte optreden als getuige.

 

Wie wil trouwen betaalt 125,00 euro voor de huwelijksplechtigheid.