Klik hier voor een volledig overzicht.

VZW Sport en Recreatie

De sporthal wordt beheerd en uitgebaat door de vzw Sport en Recreatie Oudenburg.

Samenstelling

De vzw Sport en Recreatie Oudenburg bestaat uit een Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering. Maandelijks komt de Raad van Bestuur samen. De Algemene Vergadering van de vzw Sport en Recreatie Oudenburg vergadert tweemaal per jaar.

Leden

Raad van Bestuur

Politieke vertegenwoordigers

 • Hubert De Gryse CD&V
 • Gudrun De Vlam CD&V
 • Annie Cobbaert CD&V
 • Ulrike Vanhessche sp.a
 • Romina Vanhooren Open VLD
 • Marc Gilliaert N-VA

Verdienstelijken op sport- of socio-cultureel gebied

 • Hugo Calliauw
 • Marcel Marchand (voorzitter)
 • Etienne Mares (secretaris)
 • René Steelandt (ondervoorzitter)
 • Wilfried Moijson (penningmeest.)

Algemene Vergadering

Politieke vertegenwoordigers

 • Extra: Roland Blomme Open VLD