Dienst Burgerzaken
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 31
F 059-26 54 06
ma
8 - 12 uur
16 - 18 uur
di
8 - 12 uur
gesloten
wo
8 - 12 uur
16 - 17.30 uur
do
8 - 12 uur
gesloten
vr
8 - 12 uur
16 - 18 uur
za - zo
gesloten
gesloten
Klik hier voor een volledig overzicht.

Verkiezingen

Gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Vlaams Parlement op zondag 25 mei 2014 van 8 tot 14 uur.

Oproeping

Ten minste vijftien dagen voor de stembusgang krijg je een oproepingsbrief thuis bezorgd. Hierop staan het nummer en de locatie van het stembureau. Als je geen oproepingsbrief ontvangt of hem verliest, kan je er één afhalen bij het stadsbestuur op de dienst burgerzaken, uiterlijk tot de vrijdag voor de verkiezingen.
Lees meer

Stemmen bij volmacht

In BelgiĆ« geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen  om jouw stem uit te brengen. In dat geval kan je toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen?

 1. Wegens ziekte of gebrekkigheid
  Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een medisch attest.
 2. Om beroeps- of dienstredenen
  Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest dat afgegeven wordt door jouw werkgever.
 3. Om studieredenen
  Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een attest van de instelling waar je les volgt.
 4. Omwille van een verblijf in het buitenland wegens vakantie
  Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de burgemeester van jouw woonplaats (of zijn afgevaardigde), na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, indien je een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, op basis van een verklaring op eer bij de burgemeester.
 5. Omwille van de uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, een toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn geloofsovertuiging.

Wie kan je aanwijzen?
Je kan jouw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar jij als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen

Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)

Wat moet je als volmachtgever doen?
Als volmachtgever moet je vooreerst het volmachtformulier invullen.

Het volmachtformulier vind je op de site www.verkiezingen.fgov.be, of kan je gratis verkrijgen bij de dienst burgerzaken. Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

Wat moet de volmachtdrager doen?
De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben:

 1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
 2. het bijbehorend attest;
 3. zijn eigen oproepingsbrief;
 4. en zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook beschikt over jouw oproep om te weten naar welk stembureau hij moet gaan.

Lees meer

Hoe kan je geldig stemmen?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst:
 • Zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem);
 • Zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen).

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Lees meer

Nuttige links
Voor alle informatie over de verkiezingen kan je terecht op www.vlaanderenkiest.be, de officiƫle verkiezingswebsite van de Vlaamse Overheid. Raadpleeg ook de website van de FOD Binnenlandse Zaken op www.verkiezingen.fgov.be.