Dienst Burgerzaken
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 31
F 059-26 54 06
ma
8 - 12 uur
16 - 18 uur
di
8 - 12 uur
gesloten
wo
8 - 12 uur
16 - 17.30 uur
do
8 - 12 uur
gesloten
vr
8 - 12 uur
16 - 18 uur
za - zo
gesloten
gesloten
Klik hier voor een volledig overzicht.

Veel gestelde vragen

Wat als ik niet meer in staat ben persoonlijk naar de dienst bevolking te komen?

Wanneer een persoon niet meer in staat is zelf naar de dienst burgerzaken te komen, maar wel nog in staat is zijn handtekening te plaatsen, zorgt deze voor een recente pasfoto (de fotograaf kan ook aan huis komen) en 17,40 EUR. Deze minder mobiele burger neemt vervolgens contact op met onze dienst. Er komt dan iemand aan huis om het basisdocument te laten ondertekenen.
De burger duidt een gevolmachtigde aan om de kaart te komen activeren en af te halen bij onze dienst.
Lees meer

Wat bij verlies, diefstal of vernietiging?

Je doet onmiddellijk aangifte via DOCSTOP 00800-2123 2123 (gratis in Belgiƫ, 24u/24 en 7d/7).
In het buitenland: vervang het kerngetal 00 door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land vanwaar wordt gebeld. Is het nummer niet bereikbaar, bel dan het nummer (+32)2-518 2123 (betalend maar overal bereikbaar). De toegangsinformatie per land vind je op www.docstop.be.

Achteraf moet je bij de politie of bij de dienst burgerzaken een aangifteformulier invullen.

Een verloren of gestolen kids-ID die niet wordt teruggevonden, wordt na 7 dagen geannuleerd door het gemeentebestuur. Er kan dan een nieuw document aangevraagd worden.

De kostprijs van de identiteitskaart na verlies of diefstal bedraagt 17,90 EUR.
Lees meer

Wat wanneer de chip defect is?

De kaart kan beschouwd worden als beschadigd wanneer haar functionaliteiten onbruikbaar zijn.
Dit kan zijn omdat de burger ze niet met zorg behandeld heeft.
Verboden gebruik kan zijn: kaart in langdurig contact met water, kaart en/of chip versleten als gevolg van ongepaste manipulaties, ... In dat geval komt de vervanging van de oude kaart voor een nieuwe, voor de rekening van de burger.

Wanneer de gemeente een fabricagefout aan de kaart vermoedt, neemt zij contact op met de Belpic-helpdesk van het Rijksregister, die de nodige maatregelen neemt. Als vastgesteld wordt dat de kaart defect is als gevolg van een duidelijke productiefout, zullen de kosten voor het vervaardigen van een nieuwe kaart ten laste komen van het productiecentrum en niet van de burger.
Lees meer

PIN- en PUK-code

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent een document met codes naar de burger. Indien men de PIN-code niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen bij de gemeente.
De aanvraag kan ook gebeuren via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. De aanvrager vult zijn rijksregisternummer in en een geldig e-mail adres waarnaar een bevestiging van de aanvraag verstuurd zal worden. De nieuwe codes worden dan verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is. Opgelet, er is een wachttijd van 2 tot 3 weken. Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoeft men dus niet meer naar de gemeente. Maar wel nog om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.
Lees meer