Takenpakket van de archeoloog

In eerste instantie is de stadsarcheoloog belast met het archeologisch onderzoek. Hieronder vallen zowel opgravingen, evaluerend onderzoek en werfbegeleiding. Tot voor kort vonden de opgravingen plaats in samenwerking met het VIOE. Nu worden hiervoor ook archeologische bedrijven ingeschakeld. Tot zijn takenpakket behoort ook de verwerking en rapportage van de opgravingen.

Hij heeft daarnaast ook een adviserende rol in het archeologische luik van een aantal bouwdossiers.

Hij ondersteunt de wetenschappelijke werking van het RAM.

Een taak is ook weggelegd voor publiekswerking: het geven van lezingen en workshops, het inrichten van tentoonstellingen. Om de draagkracht voor de archeologiebeoefening te vergroten, wordt actief gewerkt met vrijwilligers en jeugd.

Je kan terecht bij de stadsarcheoloog voor :

  • informatie over archeologie in het algemeen en over de archeologische projecten specifiek op het grondgebied Oudenburg;
  • de implicatie van de archeologische wetgeving voor particulieren en ontwikkelaars;
  • het melden van een vondst;
  • vrijwilligerswerking.

Je kan de stadsarcheoloog vinden in zijn bureel in het RAM. Maak liefst een afspraak.