Schoolsportinfrastructuur

In deze school is er een turnzaal (17 x 12 m) met sportvloer.

Vrije Basisschool De Tandem
Brugsesteenweg 91 – 8460 Roksem