PWA

Algemeen

PWAHet Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap is een vzw, die aan werkzoekende de kans biedt om op een volledig wettelijke manier activiteiten uit te voeren die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit en zo hun inkomen te verhogen.
Het gaat hier om hulp aan privé personen, plaatselijke overheden, VZW ’s , andere niet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector.
Wie een beroep doet op het PWA vindt met een minimum aan formaliteiten een volstrekte oplossing voor een aantal noden zoals boodschappen doen, tuinonderhoud, kleine schilderwerken, kinderoppas, …
De verzekeringspolis van de RVA dekt mogelijke arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Bij het PWA kan je ook terecht voor informatie over tewerkstellingsmaatregelen en informatie over B.O.D.


Wie kan een beroep doen op de diensten van het PWA?

Elke categorie van gebruikers is opgenomen in een modellijst met toegelaten activiteiten.

 1. Bij privé personen voor wat betreft:
  • Klein tuinonderhoud;
  • Kleine herstellingen en onderhoudswerken;
  • Kinderopvang ten huize van de ouders;
  • Oppas of boodschappen doen voor zieken en bejaarden,…
 2. Bij plaatselijke overheden zoals gemeenten en OCMW ’s:
  • Hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken;
  • Occasionele hulp in de gemeentelijke bibliotheek;
  • Verfraaien van de leefomgeving;
  • Punctuele hulp aan de gemeentelijke tewerkstellingsdiensten,…
 3. Bij Vzw’s en niet-commerciële verenigingen:
  • Poetshulp;
  • administratieve hulp;
  • hulp bij evenementen;
  • occasionele toezichtsopdrachten;
  • hulp bij het onderhoud van terreinen,…
 4. Bij Onderwijsinstellingen:
  • Voor- en naschoolse opvang;
  • Hulp bij het middagmaal;
  • Hulp bij het begeleiden van kinderen naar activiteiten;
  • Hulp bij het begeleiden van de schoolbus,…
 5. Bij bedrijven uit de land- en tuinbouwsector voor wat betreft:
  • Hulp bij het planten en oogsten van tuinbouwgewassen.
Heb je een specifieke vraag voor hulp? Neem dan contact op met de PWA-beambte, zij zal je meer informatie bezorgen over alle toegelaten activiteiten.
Lees meer

Welke formaliteiten moet je vervullen?

 1. Je vraagt bij het PWA een gebruikersformulier.
  • Hierop beschrijf je de activiteit die je wenst te laten uitvoeren.
  • De PWA geeft je de toelating indien de aangevraagde activiteit deel uit maakt van de lijst met goedgekeurde activiteiten.
 2. Je betaalt een inschrijvingsgeld van 7,44 euro.
  • Je krijgt van de beambte een formulier en een gebruikersnummer.
  • Dit formulier is één jaar geldig.
  • Het gebruikersnummer moet je als mededeling op uw overschrijving plaatsen.
 3. Het uurtarief is 6,20 euro en kan ingebracht worden bij je belastingaangifte.
 4. Na het beëindigen van een activiteit, geef je aan de PWA-er voor elk begonnen uur een PWA-cheque.
  • De PWA-cheques moet u bestellen door middel van een overschrijving op het bankrekening nummer van EDENRED.
  • Het aantal uren hulp kan u zelf bepalen, er zijn hierbij geen minimum vereist.

Nog enkele opmerkingen

 • Indien de PWA-werknemer onopzettelijke schade aanricht, zal de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, gesloten door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, deze schade vergoeden.
 • De PWA-werknemer is door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening eveneens verzekerd tegen arbeidsongevallen.
 • Als gebruiker moet je zorgen voor in goede staat verkerende instrumenten of materieel. De PWA-werknemer brengt zelf niets mee van materiaal.
 • Als gebruiker moet je ervoor zorgen dat het werk in degelijke omstandigheden kan uitgevoerd worden op gebied van veiligheid en gezondheid van de PWA-werknemer.
 • Gevaarlijke werken mogen niet verricht worden.
Wens je meer informatie, neem dan contact op met de PWA-beambte.
Lees meer

Heb ik het recht om te werken in het PWA?

Het opzet van de PWA’s bestaat erin om mensen die reeds een tijdje werkloos zijn de kans te bieden om via het uitvoeren van klusjes arbeidservaring op te doen om zo opnieuw op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen. Op die manier vullen zij bovendien hun uitkering aan met een extra inkomen van 4,10 euro per uur. belastingvrij.  
 • uitkeringsgerechtigde volledige werkzoekende ouder dan 45 jaar en al minstens 6 maanden werkloosheidsuitkeringen ontvangen;
 • uitkeringsgerechtigde volledige werkzoekende jonger zijn dan 45 jaar en al minstens 2 jaar werkloosheidsuitkering ontvangen;
 • uitkeringsgerechtigde volledige werkzoekende die binnen een periode van 3 jaar minstens 2 jaar werkloosheidsuitkering ontvangen
 • personen die het leefloon of financiële bijstand van het OCMW genieten en die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende.

Belangrijk om te weten!

 • Een PWA-er mag in totaal 45 uur per maand werken, met uitzondering van 70 uur per maand voor klein tuinonderhoud en hulp in scholen en 150 uren per maand in de tuinbouw, met een jaargrens van 630 uren.
 • Als actief PWA-er ben je verzekerd tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens je werkuren.
 • Alvorens je eerste arbeidsprestaties te verrichten moet je bij het PWA langskomen om een PWA-arbeidsovereenkomst te ondertekenen.
 • De toegelaten activiteiten kan je terug vinden bij wie kan een beroep doen op de diensten van het PWA ? (link naar bovenstaande pagina)
 • Werk je op regelmatige basis in de PWA-regeling dan kan je vrijstelling van toepassing van de procedure inzake activering van het zoekgedrag krijgen.
Weet je niet zeker of je voldoet aan de vereisten om in het PWA-systeem te kunnen werken? Neem dan contact op met de PWA-beambte, zij zal bij de RVA navragen of je voldoet aan de voorwaarden, volledig vrijblijvend!
Lees meer