Mobiliteitsplan in openbaar onderzoek

Het stadsbestuur van Oudenburg streeft naar een duurzaam mobiliteitsbeleid en besloot om het gemeentelijke mobiliteitsplan, dat al dateert van 2001, te herzien. De herziening bestond uit verschillende fases en resulteerde in een ontwerp van mobiliteitsplan, waarin diverse acties en maatregelen zijn opgenomen om het beoogde beleid te realiseren. Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad het nieuwe mobiliteitsplan voorlopig goedgekeurd.

Van 20 juni 2016 tot 20 augustus 2016 voorziet het stadsbestuur dat ook de bewoners hun zegje kunnen doen over het mobiliteitsplan via een openbaar onderzoek. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijke bezwaren, opmerkingen of suggesties indienen. Dit kan per brief bij het college van burgemeester en schepenen of per mail gericht aan mobiliteit@oudenburg.be.

Het mobiliteitsplan kan geraadpleegd worden in het bijgevoegde document, of in de burelen van de dienst grondgebiedzaken, Weststraat 33, eerste verdieping, gedurende de openingsuren.