Meldpunt Vossenschade

Schade veroorzaakt door vossen is een actueel thema in Vlaanderen.

Al in 2007 richtte de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) hiervoor een meldpunt op. Via dit digtale meldpunt kan u gegevens betreffende schade, locatie, type, preventie, .. zelf ingeven.

Op 1 maart 2012 bevatte de database al een 800-tal meldingen. Hieruit blijkt dat pluimvee momenteel de grootste schadelijder is. In 38% van de gevallen wist de vos zich toegang te verschaffen door over de omheining heen te springen. De analyse voor 2011 kan je raadplegen door op deze link te klikken: Analyse 2011.

Wie meer informatie wenst over de vos en zijn gedragingen kan via de website van de Provincie West-Vlaanderen de folder "Slimmer dan de sluwe vos" aanvragen via deze link. Je kan deze folder ook online bekijken en afdrukken.

Meld hier jouw observaties inzake door vossen/marters aangebrachte schade ingeven.