Legkippen

Oudenburgnaars die legkippen aanschaffen, krijgen vanaf 1 juli 2013 een subsidie van 12,00 euro per gezin per drie jaar. Kippen verwerken immers 150 gr keuken- en tuinafval per dag, wat meer is dan 50 kg per jaar. Meer informatie over de subsidie vind je op de website van de stad Oudenburg (www.oudenburg.be).

In de gemeenteraad van 28 mei 2013 werd het reglement voor de subsidie van legkippen unaniem goedgekeurd. Deze subsidie is enkel bestemd voor Oudenburgse gezinnen, en is specifiek bedoeld ter bevordering van het hergebruik van huishoudelijke producten (en dus ter beperking van de huishoudelijk afvalstoffen). De kippen moeten zijn aangekocht met als hoofddoel het keukenafval (en het tuinafval) van het gezin door de kippen te laten verwerken. Het bedrag van de subsidie is vastgesteld op 4,00 euro per kip, maar beperkt tot de prijs die voor de kip werd betaald.

Je kan de subsidie aanvragen voor maximum 3 kippen per gezin en per 3 jaar. Let op, je aanvraag dient binnen de 3 maanden na de aankoop te gebeuren. Voor dit jaar geldt een overgangsmaatregel voor aankopen vanaf 1 april 2013. Aanvragen voor deze periode kunnen tot 30 september 2013 ingediend worden. Je vindt het aanvraagformulier op de website van de stad Oudenburg (www.oudenburg.be) of bij de milieudienst. Bij de aanvraag moet een factuur of betalingsbewijs (met vermelding van het aantal kippen) en een bewijs dat het gaat om kippen aangekocht bij een beroepshandelaar, toegevoegd worden.

Compostvaten zijn al een tijdje te verkrijgen op het containerpark maar worden goedkoper. Vanaf 1 juli 2013 betaal je 15,00 euro per vat in plaats van 19,83 euro (een prijsverlaging van bijna 5,00 euro). Vanaf het najaar wordt het bovendien ook mogelijk om op het containerpark compostbakken aan te kopen voor de prijs van ongeveer 35,00 euro per bak.

Aanvraagformulier legkippen Delete
Downloads: 1 Details
Reglement - Subsidie aankoop legkippen Delete
Downloads: 0 Details