Inkomensvergoeding zelfstandigen

De inkomenscompensatievergoeding is een vergoeding die wordt toegekend, door het participatiefonds, aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

De inkomenscompensatievergoeding is enkel bestemd voor de zelfstandige die voldoet aan volgende criteria:

  • de inrichting waarin de zelfstandige werkt en die hinder ondervindt, moet minder dan 10 werknemers tellen;
  • zijn jaaromzet en zijn jaarlijkse balanstotaal mag de 2 miljoen EUR niet overschrijden;
  • zijn voornaamste activiteit strekt tot de rechtstreekse verkoop van producten of het verlenen van diensten aan gebruikers of kleine gebruikers, waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is dat in normale omstandigheden plaatsvindt in een bebouwde inrichting;
  • geen andere beroepsinkomsten hebben dan de inkomsten uit de werkzaamheden in de inrichting die hinder van de werken ondervindt.

 

Procedure aanvraag

  1. De zelfstandige vult een aanvraagformulier in dat ze kunnen downloaden via de site van het participatiefonds www.openbarewerken-zelfstandigen.be. Je vindt het aanvraagformulier ook hieronder.
  2. Het voornoemde formulier wordt ingevuld en ondertekend naar de dienst lokale economie gestuurd via e-mail of aangetekend tegen een ontvangstbewijs.
  3. Het stadsbestuur levert een hinderattest af aan de betrokkene dat vermeldt of de inrichting zich al dan niet op haar grondgebied bevindt.
  4. De zelfstandige zendt alles aangetekend op naar het participatiefonds, de Lignestraat 1 - 1000 Brussel.

Meer info vind je op www.openbarewerken-zelfstandigen.be.