Voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die natuurdoelen.

De Vlaamse regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling. Dit openbaar onderzoek loopt van 7 maart tot en met 7 mei 2017. Gedurende deze periode kan je het programma inkijken bij de milieudienst (Groote Poorte, Weststraat 33).

Het volledige dossier en meer uitleg vind je terug op www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek. Het digitaal loket biedt  de mogelijkheid het voorliggende programma online te bekijken en direct opmerkingen digitaal te formuleren. Je kan eventuele opmerkingen ook aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel.