Klik hier voor een volledig overzicht.

Algemene werking

De dienst sport begeleidt het Oudenburgs sportgebeuren en staat in voor de voorbereiding, uitvoering en coördinatie van het stedelijke sportbeleid.

Dit houdt onder meer in :

  • het beheer, de exploitatie en het onderhoud van de stedelijke sportinfrastructuur;
  • het promoten van de sport naar verschillende doelgroepen met als doel zoveel mogelijk inwoners tot sporten aan te zetten. Dit gebeurt door zelf activiteiten in te richten of door samen te werken met de lokale sportclubs en diversen instanties zoals de stedelijke sportraad, de VZW Sport & Recreatie, BLOSO, de provinciale sportdienst, Burensportdienst MIVOS, …;
  • het behandelen van de aanvragen voor het gebruik van het openbaar domein en van de stedelijke sportinfrastructuur bij de organisatie van sportwedstrijden en -evenementen;
  • het berekenen van de subsidiëring waarop sportverenigingen aanspraak kunnen maken;
  • het organiseren van talrijke evenementen zoals onder andere de stedelijke sporttrofeeën en Friday Dance Fever;
  • het verstrekken van allerlei informatie over sport(en): sportwetgeving, verzekeringen, sportraad, VZW Sport & Recreatie, sportverenigingen, sportstructuren, sportactiviteiten, vormingsactiviteiten, sportcursussen, gemeentelijke en privé-sportaccommodatie, ...
  • het verzorgen van het secretariaat van de sportraad.