April - oktober

November - maart

Buiten de kantooruren kan je terecht in de toeristische infopunten.

Klik hier voor een volledig overzicht.

Algemene werking

De cultuurdienst is het aanspreekpunt voor alle culturele spelers in Oudenburg: lokale kunstenaars, socio-culturele verenigingen, erfgoedverenigingen en musea, muziek-, zang- en dansverenigingen, culturele instellingen, ...

De cultuurdienst staat in voor o.a. de volgende taken:

  • het verstrekken van informatie over culturele activiteiten in Oudenburg;
  • het verstrekken van informatie over de socio-culturele verenigingen in de stad;
  • verhuur van stedelijke lokalen voor socio-cultureel gebruik;
  • uitleendienst van materiaal;
  • het verstrekken van informatie over culturele reglementeringen;
  • overleg en samenwerking tot stand brengen tussen de culturele verenigingen, instellingen en diensten voor sociaal-cultureel werk en culturele vrijetijdsbesteding;
  • de administratieve ondersteuning en de opvolging en de begeleiding van de activiteiten van de raad voor cultuur, zoals onder andere de 11-juliviering;
  • het beheer en de exploitatie van het Romeins Archeologisch Museum;
  • het beheer en de exploitatie van het cultuurcomplex ipso facto.