Klik hier voor een volledig overzicht.

Algemene werking

De jeugddienst wil ervoor zorgen dat kinderen en jongeren het goed hebben in onze stad.

We organiseren doorheen het jaar tal van activiteiten zoals de Openspeelpleindag, Speelpleinwerking De Tunne, SWAP, Buitenspeeldag, creaweek

De jeugddienst is ook een steun en toeverlaat: subsidies aan jeugdverenigingen, subsidies voor projecten, een uitleendienst voor Oudenburgse verenigingen, terugbetaling deelname aan kadervorming,…

Tot slot wilt de jeugddienst zoveel mogelijk de Oudenburgse jeugd betrekken bij het vormgeven van het jeugdbeleid. Daarom komen we samen met de jeugdraad!

Kortom ben je jong en wil je wat, spring gerust eens binnen, onze deur staat open!