Dienst Burgerzaken
Stadhuis, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg
T 059-56 84 31
F 059-26 54 06
ma
8 - 12 uur
16 - 18 uur
di
8 - 12 uur
gesloten
wo
8 - 12 uur
16 - 17.30 uur
do
8 - 12 uur
gesloten
vr
8 - 12 uur
16 - 18 uur
za - zo
gesloten
gesloten
Klik hier voor een volledig overzicht.

Adreswijziging

De aangifte van een adreswijziging moet gebeuren op de dienst burgerzaken van de gemeente waar je je gaat vestigen, en dit binnen de 8 werkdagen na het betrekken van de woning. Elke aangifte wordt gecontroleerd door de plaatselijke politie. Na deze vaststelling word je uitgenodigd om je op de dienst burgerzaken aan te bieden voor inschrijving in het bevolkingsregister.

De volgende documenten van alle leden van het gezin moeten meegebracht worden:

  • de identiteitskaart(met PIN/PUK code);
  • het trouwboekje;
  • het inschrijvingsbewijs van de voertuigen.

Binnen of naar Oudenburg

Je geeft je adreswijziging aan bij onze dienst burgerzaken. Dat mag ook gebeuren door een meerderjarig lid van je gezin. Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst verlaten, moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

Daarna onderzoekt de politie van Oudenburg of je inderdaad op het nieuwe adres woont. Na de vaststelling door de wijkagent ontvang je een uitnodiging van de dienst burgerzaken om je met de daarin gevraagde stukken aan te melden.

Naar andere gemeente

Je geeft je adreswijziging aan bij de dienst burgerzaken van je nieuwe gemeente. Daar wordt dan dezelfde procedure gevolgd.

Naar het buitenland

Je brengt onze dienst burgerzaken daarvan zo kort mogelijk voor je definitief vertrek naar het buitenland op de hoogte. Minderjarigen moeten voor deze aangifte vergezeld zijn van vader, moeder of voogd.

De dienst burgerzaken past je adresgegevens aan in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en je krijgt een formulier (= model 8), dat je afgeeft aan de dichtstbijzijnde Belgische buitenlandse vertegenwoordiging (= consulaat/ambassade) van je nieuwe verblijfplaats.

Een overzicht van alle Belgische ambassades of consulaten vind je via de website van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.